Dyżur - 27 lipca

  • 24 lipca 2017

Wyjątkowo w dniu 27 lipca br. (czwartek) dyżur Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będzie skrócony
do godziny 12.00.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl