Aktualności

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

07 marca 2018
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 30 marca 2018 r.

 
Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

czytaj całość…

Dyżury psychologa w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

16 lutego 2018

Informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, tj. od 19 lutego br. konsultacje psychologiczne dla studentów niepełnosprawnych odbywać się będą w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 13:00 w Domu Studenta nr 1 "Romek" (ul. Łużycka 24, pok. 10 - parter). Dyżur dla studentów pełni dr Kamilla Komorowska. Na spotkania z psychologiem obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

czytaj całość…

Alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych

09 lutego 2018

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że studenci II roku (IV semestru) studiów stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mogą zapisać się na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego, tj.

  • goalball,
  • szachy,

albo na zajęcia z rehabilitacji. Studenci mogą również - o ile nie będą istniały ku temu żadne przeciwwskazania wynikające ze stanu zdrowia, uczestniczyć w ogólnouczelnianych zajęciach wychowania fizycznego.

czytaj całość…

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy zakończyło realizować zadanie pt: "Przewóz osób niepełnosprawnych".

03 stycznia 2018

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2017 r. Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy zakończyło realizować zadanie pt: „Przewóz osób niepełnosprawnych”.

Od 1 stycznia 2018 r. realizacją przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bydgoszczy będzie koordynować:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 61, 85 – 027 Bydgoszcz

 

czytaj całość…

Zmiana godzin pełnienia dyżurów od stycznia 2018 roku

03 stycznia 2018

Informujemy, że od stycznia 2018 r. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będą pełnić dyżury w następujące dni:

  • wtorek, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 13:00
  • środa – od godz. 9:00 do godz. 13:00
    (dodatkowo – od godz. 16:00 do godz. 18:00 w wyznaczonych terminach)
  • sobota – od godz. 9:00 do godz. 13:00 (w wyznaczonych terminach)

WAŻNE: Dodatkowe godziny pełnienia dyżuru w środę oraz sobotnie dyżury odbywać się będą wyłącznie w ustalonych terminach. Terminy będą podawane na bieżąco na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl w zakładce Kontakt.

czytaj całość…

Akcja "Odjazdowe Mikołajki 2017"

20 listopada 2017

„Chcesz wywołać uśmiech dzieciaków, wrzuć więc do puszki kilka złociaków” to motto corocznej zbiórki na zakup upominków dla podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

Organizatorami akcji są: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - region kujawsko-pomorski, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UKW.

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl