Aktualności

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - ważna informacja

16 października 2017

Informujemy, że studenci niepełnosprawni, którzy nie dostarczyli jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności, powinni pilnie zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia jego kopii (oryginał orzeczenia do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl) do dnia 23 października br. (poniedziałek) do godziny 12:00.

czytaj całość…

Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+

10 października 2017

Informujemy, że ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci niepełnosprawni II, III roku studiów licencjackich, I lub II roku studiów magisterskich albo studenci studiów doktoranckich.

Termin rekrutacji uzupełniającej upływa 20 października 2017 r.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne o w/w programie, które odbędzie się 17 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Chodkiewicza 30, blok E - pok. 013).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej: http://bwm.ukw.edu.pl/index.php?_m=2&_id=117  

czytaj całość…

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów

09 października 2017

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

czytaj całość…

Dyżury psychologa w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

03 października 2017

Informujemy, że od 9 października br. konsultacje psychologiczne dla studentów niepełnosprawnych odbywać się będą w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 13:00 w Domu Studenta nr 1 "Romek" (ul. Łużycka 24, pok. 10 - parter). Dyżur dla studentów pełni dr Kamilla Komorowska. Na spotkania z psychologiem obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

czytaj całość…

Zmiana godzin pełnienia dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

02 października 2017

Informujemy, że od 3 października br. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będą pełnić dyżury w następujące dni:

  • wtorek – od godz. 9:00 do godz. 13:00 (dodatkowo od godz. 16:00 do godz. 18:00 w wyznaczonych terminach)
  • środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 13:00
  • sobota – od godz. 9:00 do godz. 13:00 (w wyznaczonych terminach)

 

WAŻNE:  Dodatkowe godziny pełnienia dyżuru we wtorek oraz sobotnie dyżury odbywać się będą wyłącznie w ustalonych terminach. Terminy będą podawane na bieżąco na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl w zakładce Kontakt.

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

06 września 2017
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2017 r.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

czytaj całość…

Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów i doktorantów

03 lipca 2017

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób (np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim).

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl